Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Airsoft Team -=Elite. Clearing. Hands. Off. 33=-

Všeobecné pravidlá AIRSOFTU

Pravidlá

Zasiahnutý hráč opustí bojisko s pištoľovou rukou pritlačenou na hlave, alebo nejak inak dáva zásah na javo.

 • Každý zásah okrem zásahu do zbrane je smrteľný
 • Pri zásahu do zbrane sa zbraň odloží a nemá sa používať
 • Ak sa bojovníka nepriateľ dotkne rukou je mŕtvy - tzv. staber


Všeobecné pravidlá airsoftu

 • Porušenie bezpečnostných pravidiel sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráča z hry.
 • Každý hráč sa zúčastňuje na akcii na svoje vlastné nebezpečie a zodpovedá za svoje konanie.
 • Každý hráč je povinný starať sa o ochranu svojho zraku počas celej akcie. Nosenie ochrany očí je povinné počas trvania hry v celom hracom priestore (vrátane respawnu). Odporúčané je nosenie okuliarov či masky počas celej doby trvania akcie (aj mimo hracej zóny počas trvania akcie).
 • Na zhromaždisku hráčov musí byť každá zbraň zaistená aj keď nemá zásobník.
 • Prísny zákaz akejkoľvek streľby na zhromaždisku a respawne. Streľba je povolená len na ihrisku v hracom čase a testovacom priestore na to určenom.
 • Je povolené používať len airsoftové zbrane. Iné zbrane a prostriedky sebaobrany, je prísne zakázané nosiť, používať a prezentovať. Výnimkou sú nože, ktoré však smú byť použité len na úkony nesúvisiace so samotnou hrou.
 • Použitie pyrotechniky je špecifikované vždy pre každú akciu zvlášť. Pokiaľ tomu tak nie je, je jej použitie nedovolené.
 • Akýkoľvek fyzický útok na inú osobu počas AS akcie bez ohľadu na jeho dôvod (s výnimkou nutnej obrany) sa trestá definitívnym vylúčením z komunity AS hráčov - z čoho vyplýva zákaz zúčastňovať sa AS akcií.
 • Testovanie zbraní je povolené len na vyhradenom priestore a streľba či mierenie je možné len určeným smerom.
 • V testovacom priestore musí mať každá osoba nasadenú spoľahlivú ochranu očí.
 • Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazeným BB sa neráta ako zásah.
 • Strelec môže upozorniť hráča na zásah, ale nesmie vyžadovať jeho vyradenie.
 • Zásah do ľubovoľnej časti hráčovho tela alebo jeho výstroje (ktorú ma v momente zásahu na sebe) je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča.
 • Hráč po zásahu je povinný ihneď ohlásiť status vyradenia dostatočne hlasným hlásením- mám zásah a aj zodvihnutím a mávaním ruky.
 • Zasiahnutý hráč je povinný sa čo najrýchlejšie viditeľne označiť:

                  bielou látkou, ktorú si prehodí cez hlavu 
                  nesením zbrane nad hlavou 
                  sklonenou alebo zavesenou zbraňou a zdvihnutou rukou.

 • Hráč neoznačený podľa predchádzajúceho bodu sa považuje za živého.
 • Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval priebeh hry po dobu, ktorú nehrá (prísny zákaz strieľať a hlučne sa správať - vrátane zóny vyradených hráčov)
 • Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa okamžite presunie do zóny vyradených hráčov, jednoznačne dávajúc najavo svoj status nehrajúceho.
 • Vyradený hráč musí sám zabezpečiť, aby nebol nijako zneužitý v hre (napr. na krytie …).
 • Ak zotrvanie vyradeného hráča na súčasnom mieste môže nepriaznivo ovplyvniť hru, musí sa sám premiestniť na miesto, kde hru neovplyvňuje.
 • Pred zapojením musí hráč jednoznačne dať najavo hráčom v blízkom okolí zmenu statusu.
 • Pri vystupovaní zo zóny vyradených hráčov nevstupujte do hracej zóny smerom k bojom, pokiaľ tieto prebiehajú v tesnej blízkosti respawnu.
 • Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah.
 • Za zásah sa počíta aj dotyk zbraňou, rukou a zvolanie máš zo vzdialenosti menšej ako 2 metre ak protihráč nevidí a predpoklad zásahu je 100% a je riziko zranenia.

Airsoft je založený na čestnosti hráčov - simuluje reálny boj a každý zásah aj ten ktorý strelec nevidel by mal trafený uznať a umrieť. Ak strelec videl zásah a trafený nie, tak strelec zahlási zásah a trafený "umrie".

Hráč je povinný po zasiahnutí zakričať „mám“, alebo „dostal som to“. V prípade, že útočník si je 100 % vedomý toho, že zasiahol protivníka a ten druhý si to neprizná, môže zakričať „dostal si to“ alebo „si mŕtvy“. Pokiaľ si to nechce priznať aj po vyzvaní, bude diskvalifikovaný z hry. Zásah je právoplatný, keď sa guľka dotkne časti hráčovho tela (aj vlasy a oblečenie). V takom prípade je hráč mŕtvy. Ak sa guľka dotkne zbrane stáva sa nefunkčnou. Ak hráč nemá náhradnú počíta sa to ako zabitie. Keď je hráč „mŕtvy“, zdvihne ruku v ktorej držal zbraň a dá si ju za hlavu. V takejto polohe ruky kráča na respawn, kde počká vopred dohodnutý časový úsek a potom sa znova vracia do hry. Hráči nemôžu mŕtveho hráča používať ako štít ani sa zaňho schovávať.
 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist